Header

Zabrana svinjskog mesa u bibliji

Biblija zabranjuje da se jede svinjsko meso jer je NEČISTO. iz istih razloga i Kur'an zabranjuje svinjsko meso. Dok skoro svi sljedbenici Biblije jedu svinjsko meso , muslimani poštuju ovaj propis. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BIBLIJA Na grobovima stanuju i noće na skrovitim mjestima,jedu svinjetinu,meću u zdjelu jela nečista. (Biblija, Izaija,65.4) ...pritom jedu meso svinjeće nečisto, miševe; svi će izginuti, veli Gospod. (Biblija, Izaija,66.17) A svinja, iako ima papak, i to papak razdvojen,ne preživa - za vas je nečista. Njihova mesa nemojte jesti, niti se njhove strvine doticati - za vas su one nečiste. (Biblija, Levitski zakon 11:7,8) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KUR'AN Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime, i što je udavljeno i ubijeno; i što je strmoglavljeno, i rogom ubodeno, ili od zvijeri načeto - osim ako ste ga preklali - i što je na žrtvenicima žrtvovano,* i zabranjuje vam se gatanje strjelicama.* To je porok!.....(Al Maide,3, Kur'an) On vam jedino zabranjuje: strv i krv i svinjsko meso, i ono što je zaklano u nečije drugo ime...(al,Baqara, 173,Kur'an) po Kur'anu u nuždi kada vlada glad bez namjeri da se učini grijeh smije se uzeti mala količina ali ne iz želje. Ako ste zatočeni u zatvoru i, rat a niste jeli ništa 10 dan i umirete isl, i jedini način da preživite.. u NUŽDI SE DOZVOLJAVA ali se ne PREPORUČUJE. Pored toga muslimani koji praktikuju islam NIKAD ne jedu svinjsko meso. Sada sljedbenici biblije nemate opravdanja da jedete SVINJSKO MESO jer i slijedbenici Kur'an ga ne jedu.. u ajetu 3. Al maide.. u nastavku A onome ko bude primoran - kad hara glad, bez namjere da učini grijeh, Allah će oprostiti i samilostan biti. /////////////////////////////////////////////////////////////
ŠTA JE

DOZVOLJENI JESTI, pošto je SVINJSKO MESO ZABRANJENO? 


BIBLIJA Što god ima papke i papci su mu razdvojeni, i PREŽIVA izmedju životinja, to jedite. (Biblija, 3 Mojsijeva ili 11.3 ili Levitski zakonik 11.3) //////////////////////////////////////////////// KUR'AN Pitaju te što im se dozvoljava. Reci: "Dozvoljavaju vam se lijepa jela...(Al Maide, 4, Kur'an) "O vjernici, jedite lijepa jela koja smo vam podarili." ( El-Bekara, 172.) Kur"an „O ljudi, jedite od onoga što ima na Zemlji, ali samo ono što je dopušteno i što je prijatno“ (El-Bekare: 168).Kur"an
„Jedite ukusna jela kojima vas opskrbljujemo i ne budite u tome obijesni da vas ne bi snašla srdžba Moja; a koga snađe srdžba Moja - nastradao je!“ (Ta-Ha: 81).Kur'an
Zabranjuje vam se strv, krv i svinjsko meso, i ono sto je zaklano u necije drugo,
a ne u Allahovo ime, i sto je udavljeno i ubijeno; i sto je strmoglavljeno, i rogom
ubodeno, ili od zvijeri naceto - osim ako ste ga preklali.. (El - Maida, 3)
Noviji Stariji